Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

A weboldalon nyújtott szolgáltatás tekintetében adatkezelési tevékenységet végzünk. Kizárólag azon személyes adatokat kezeljük, melyeket Ön, mint felhasználó vagy partner megadott a weboldalon. A kuponkodok.hu weboldal üzemeltetője, kuponkodok.hu garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra: • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, • a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény, • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény.  

Az alábbiak szerint kategorizáltuk az Ön személyes adatainak védelmét

Regisztráció a weboldalon


Amikor Ön regisztrál a weboldalon, az alábbiak szerint valósul meg az adatkezelés: az adatkezelés célja, hogy Ön az érdeklődési körének megfelelő, személyre szabott ajánlatokat kapjon. Kezelt adatok köre: email cím, név, felhasználó név. Az adatkezelés jogalapja, hogy a felhasználási feltételeket teljesítsük. Ön bármikor dönthet úgy, hogy személyes adatait a továbbiakban ne kezeljük, ehhez annyit kell tennie, hogy rákattint az email végén található “leiratkozás” feliratú linkre.

Hírlevélre történő feliratkozás

Ha Ön weboldalunkon hírlevélszolgáltatást vesz igénybe, akkor kifejezetten hozzájárul a következő adatok kezeléséhez: email cím, név. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Adatkezelés célja személyreszabott ajánlatok küldése az Ön email címére. Ön bármikor dönthet úgy, hogy személyes adatait a továbbiakban ne kezeljük, ehhez annyit kell tennie, hogy rákattint az email végén található “leiratkozás” feliratú linkre.

Kapcsolatfelvételi űrlapok és kedvezmény beküldése űrlap

Weboldalunkon lehetőség van üzenetet írnia nekünk kapcsolatfelvétel céljából. Ehhez nevét és email címét meg kell adnia. Az adatkezelés célja, hogy az ÁFF alapján nyújtott szolgáltatással, szolgáltatásokkal kapcsolatban választ adjunk bármilyen kérdésre. Kezelt adatok köre: email cím, név. Az adatkezelés jogalapja, hogy teljesítsük az ÁFF-ben írtakat. Lehetősége van kedvezmény beküldésére, melyhez nincs szükség személyes adatok megadására. Azonban, ha Ön regisztrált felhasználóként, belépve az oldalra tölti ki a kedvezménybeküldés űrlapot, a beküldött kedvezményhez társítva lesz az Ön személyes kuponkodok.hu profilja.

Milyen személyes adataidat, meddig kezeljük a Honlapon, mire használjuk őket, és milyen felhatalmazás alapján?


Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:
a) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a
továbbiakban: Hozzájárulás);
b) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó mint érintett az egyik
fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése)
c) a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például
számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)

Az adatkezelés jogalapját és célját az alábbiakban adatkategóriánként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Senkivel. Adataid bizalmasan kezeljük, harmadik félnek csak abban az esetben adjuk át, ha törvénysértő módon használod az oldalt illetve más oldalakon, médiában rágalmazod oldalunkat.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatot

A honlapon regisztrált felhasználók (ha vannak ilyenek) személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti a személyes adatait bármikor (kivéve, hogy nem változtathatja meg a saját felhasználói nevét). A honlap rendszergazdái ezen információkat szintén megtekinthetik és szerkeszthetik és az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig kezeljük.

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott. Kérhető továbbá, hogy bármilyen korábban megadott személyes adatot töröljük. Ez nem vonatkozik azokra az adatokra, amelyeket adminisztrációs, jogi vagy biztonsági okokból kötelező megőriznünk.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat

A lehető legnagyobb biztonsággal védjük adataid. Ide tartozik a titkosított adatkapcsolat (SSL, https protokol), aminek segítségével valós időben, titkosított csatornán kommunikálsz oldalunkkal.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

ÁLTALÁNOS ADATKEZELÉSI ELVEK  

1. A Honlap látogatásával a Felhasználó egyúttal tudomásul veszi, hogy a Honlap információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített feltételeket.  

2. A Honlap használata során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a honlapon elhelyezett űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél megrendelése útján történik.  

3. A Felhasználó a Honlap látogatásával egyben egyetért azzal, hogy adatokat szolgáltasson a Honlap kezelője számára, és tudomásul veszi, hogy egyes weboldalak látogatásának feltétele az oldalak tartalmának megfelelő személyes adatok önkéntes szolgáltatása. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Honlap bizonyos részeihez.  

4. A kuponkodok.hu kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat, információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.  

5. A kuponkodok.hu a Felhasználó személyes adatait kizárólag azon időtartamig őrzi, kezeli, tárolja, amíg az megfelel a hivatkozott jogszabályi előírásoknak. Az adatkezelés során a Felhasználó által önként szolgáltatott adatokhoz kizárólag a kuponkodok.hu olyan alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek az munkaköri kötelezettsége.  

6. A kuponkodok.hu a Felhasználó személyes adatait – az adatvédelmi szabályokban biztosított kivételektől eltekintve – nem hozza harmadik, illetéktelen személy tudomására, míg az egyéb személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel  

7. Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.  

8. A kuponkodok.hu nem kíván helyt adni a kéretlen leveleknek, ugyanakkor fenn kívánja tartani a saját maga számára azt a lehetőséget, hogy az a Felhasználó számára fontosnak tartott információról a Felhasználót e-mailben értesítse, egyúttal biztosítja az a Felhasználó részére a visszautasítás lehetőségét.  

9. A Felhasználó továbbá tudomásul veszi, hogy a Honlap látogatásával, használatával illetve a személyes és egyéb adataihoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért a kuponkodok.hu-t, illetve a Honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.  

10. A Felhasználóról összegyűjtött illetőleg a Felhasználótól kapott adatok a jogellenes, vagy a hálózat illetve Honlap működését veszélyeztető tevékenység kivizsgálására és megakadályozására is felhasználhatók.  

11. Bár a Honlap összeállításakor a kuponkodok.hu kellő gondossággal járt el, a kuponkodok.hu nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Honlapon lévő vagy a Honlapon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a kuponkodok.hu közöli vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Honlapon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Honlap nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.  

12. A kuponkodok.hu nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Honlapon lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A Felhasználó egyetért azzal, hogy a Honlapról vagy a Honlapon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.  

13. A kuponkodok.hu szolgáltatásaiban keletkező személyes adatokat semmilyen módon nem kapcsolja össze az általa internet-szolgáltatóként kezelt személyes adatokkal  

14. A kuponkodok.hu a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.  

15. A kuponkodok.hu szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a kuponkodok.hu nem vállal felelősséget.  

16. A szolgáltatásainak igénybevételéhez bizonyos esetekben szükség lehet regisztrációs formanyomtatványok kitöltésére.  

17. A kuponkodok.hu honlapját látogatók a regisztráció során a valóságnak, illetve a tényleges állapotnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A kuponkodok.hu-t a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.  

18. A kuponkodok.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben a felhasználó az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a kuponkodok.hu jogosult az érintett felhasználó regisztrációját törölni.  

19. A kuponkodok.hu a fentieken túlmenően olykor kérhet egyéb adatokat is, de arra mindvégig törekszik, hogy a kért többletinformáció mértéke és mélysége arányban álljon a szolgáltatás igénybevételével szerezhető előnyök mértékével.  

20. A felhasználó kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével nem küld olyan adatot, üzenetet, amely ellentétes: • bármely jogszabállyal, nemzetközi egyezménnyel, • az Internet-szolgáltató hálózati visszaélések tilalmáról rendelkező irányelvében foglaltakkal, • bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal, • a jóerkölcs követelményeivel.  

21. A Felhasználó továbbá kötelezi magát arra, hogy a szolgáltatás igénybevételével tudomására jutott személyes adatokat jogosulatlanul harmadik személynek nem hozza tudomására. Tudomásul veszi, hogy ezen kötelezettségek megszegéséből erdő kárért felelősséggel tartozik.  

22. Jelszó és biztonság
Jelszavát titkosítva tároljuk, visszafejteni nem tudjuk. A titkosításért a weboldal motorja felel.
 

Sütik

Ha hozzászólást adsz a honlapodon, bejelentkezve maradhatsz a megadott neved, e-mail-ed és webcímed eltárolásával egy sütiben. A tárolás a te kényelmi célokat szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltened. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.

Ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be is vagyunk jelentkezve erre a honlapra, akkor átmeneti sütiket állítunk be, annak érdekében, hogy megállapítsuk, hogy a böngésző elfogadja-e a sütiket. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes információt, és törlődnek, ahogy bezárjuk a böngészőt.

A honlapra történő bejelentkezéskor több sütit hozunk létre, amely elmenti a bejelentkezési információt és a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit. A bejelentkezési sütik két napig érvényesek, a szerkesztőfelület megjelenítési opcióit tároló süti egy évig. Amennyiben az “Emlékezz rám” opciót bejelöljük, a bejelentkezés két hétig folytatódik. Kijelentkezéskor a bejelentkezési sütik eltávolításra kerülnek.

Amennyiben bejegyzést vagy oldalt szerkesztünk, egy újabb sütit tárol el a böngészőnk. Ez a süti nem tartalmaz személyes adatot, egyszerűen csak a bejegyzés azonosító számát tárolja, amelyet szerkesztettünk. Egy nap múlva jár le az érvényessége.

1. A Szolgáltató önkéntes információkat gyűjt a Weboldal Felhasználóinak. Továbbá a Szolgáltató mentheti a kapcsolathoz kapcsolódó információkat, például az IP- címeket, technikai célokra, adminisztrációra és általános statisztikai és demográfiai információkat (például a csatlakozás helye) és biztonsági okokból.

2. A Szolgáltató által összegyűjtött személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló 1997. augusztus 29-i törvény (Journal of Laws 1997, 133, módosított 883. tétel) és a 2002. július 18-i törvény Elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtás (Journal of Laws 2002, 144, 120. tétel 1204) szóló törvények szabályozzák, és csak az adatok feldolgozásának engedélyével és kizárólag a Szolgáltató által történő archiválásra vagy elektronikus szolgáltatásnyújtásra, valamint a Termékekben meghatározott egyéb célokra s feltételekre vonatkozik.

3. A Szolgáltató különös gondot fordít a Weboldal Felhasználóira vonatkozó adatvédelem és a kapott információk védelmére. A Szolgáltató a kellő gondossággal – beleértve az IT-t és a szervezetit – megfelelő technikai eszközöket választ ki és használ fel annak érdekében, hogy biztosítsa a feldolgozott adatok védelmét, és különösen védi ezeket az adatokat a jogosulatlan hozzáféréstől, közzétételektől, veszteségektől és károktól, jogosulatlan módosításoktól és jogellenes feldolgozásuktól

4. A Felhasználó által megadott személyes adatok önkéntes jellegének következtében a Szolgáltató jogosult hozzáférni, módosítani és kérni személyes adatait a nyilvántartásából az alábbi rendelkezéssel összhangban. A Szolgáltató megtagadhatja az adatok törlését, ha a Felhasználó a Weboldalon tett tevékenységeivel megsértette jelen dokumentum rendelkezéseit, illetve az Általános Szerződési Feltételeket vagy az érvényes jogszabályi rendelkezéseket, és az ilyen adatok megőrzése szükséges a körülmények vizsgálatához és meghatárázoásához, a Felhasználó felelősségét illetően.

5. Ha a regisztrált felhasználói adatok megváltoznak, a Felhasználónak lehetősége van módosítani a Fiókba történő bejelentkezése után.

6. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak feldolgozását harmadik személyekre bízhatja, amelyek bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak, különösképpen megrendelések teljesítésével, kifizetések feldolgozásával és a Weboldal Felhasználóinak elégedettségi felmérésével.

Google Analytics

A kuponkodok.hu használja a Google Inc-hez tartozó elemző szolgáltatást, a Google Analytics-et. A Google Analytics a számítógépére lementett sütiket (“cookie”-kat), szöveges adatokat használ, amely lehetővé teszi, hogy a weboldal használatát mérjük. A weboldal látogatásával kapcsolatos sütikből származó információ (IP-cím is) a Google szerverére kerül továbbításra és mentésre. Az információ, amelyet a Google érdelődés alapú hirdetéseivel és haramdik felek által szerez (például: demográfiai jellemzők, nem, érdeklődési kör) szintén eltárolásra kerülhet a sütiben. A Google, a Google Analytics által történő adatrögzítést megakadályozására egy böngészőbővítményt biztosít, amelyet a felhasználó a saját felelősségére telepíthet: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A látogatásából származó információt a Google olyan célból használja fel, hogy a weboldal üzemeltetője számára, a weboldallal kapcsolatos riportokat készítsen, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal használatával kapcsolatban. A Google adott esetben harmadik félnek szolgáltathatja az információt, amennyiben ezt jogszabály írja elő vagy ha harmadik fél dolgozza fel azt a Google számára. A Google nem kapcsolja össze az IP-címét egyéb Google által mentett adatokkal. Meg tudja akadályozni a sütik telepítését, azonban így előfrdulhat, hogy nem tudja a weboldal összes funkcióját használni. A weboldal használatávan hozzájárul a Google által összegyűjtött információk feldoglozásához a fent említett módon és célból.
A Szolgáltató nem vállalja a felelősséget a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által használt eszközön tárolt, bármely személyes adataiban, információban, fájlokban, stb. keletkezett kárért.   SÜTI KEZELÉS   Az alábbi linken tájékozódhat az oldalon használ sütikről és azok kezeléséről: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A Google Analytics cookiekról további információt itt olvashat: http://www.google.com/policies/privacy/.
Ha szeretné kikapcsolni a Google Analytics nyomkövetését a Honlapok látogatása során, akkor kattintson az alábbi
linkre: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A Honlapon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.
A Felhasználó beállíthatja böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a felhasználó gépére.
Mindegyik böngésző különböző, így a “Segítség” menü segíthet a sütik beállításainak módosításában. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal
kapcsolatos további információ található például az alábbi oldalon:
http://www.youronlinechoices.com/hu/.
Annak érdekében, hogy az Adatkezelő tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek használatát, az Adatkezelő letiltási cookiet
helyez el a felhasználó eszközén, így az Adatkezelő tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal
meglátogatja a Honlapot.
A leggyakrabban használt böngészők esetében a sütik kezelésére vonatkozó menüpontok:
▪ Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
▪ Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
▪ Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
▪ Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
A Google Analytics kiegészítő lehetőségeket kínál a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=enGB.
Az alkalmazott sütik típusonként:

a) A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookiek:
15
COOKIE NÉV COOKIE CÉLJA, GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
SAJÁT VAGY HARMADIK FÉL SÜTIJE
grs_gdpr a GDPR kezelő plugin által létrehozott cookie,
mely tárolj az adott böngészőben elfogadott
engedélyeket.
1 év saját
b) Statisztikai és analitikai célú cookiek:
COOKIE NÉV COOKIE CÉLJA, GYŰJTÖTT ADATOK KÖRE ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
SAJÁT VAGY HARMADIK FÉL SÜTIJE
_ga Egyedi azonosító, mely a felhasználó által generált
webes forgalmi statisztikához kapcsolódik
2 év Harmadik fél (Google)
_gid Egyedi azonosító, mely a felhasználó által generált
webes forgalmi statisztikához kapcsolódik
1 nap Harmadik fél (Google)
collect A Google Analytics számára küldött látogatói
eszköz és viselkedés adatokhoz használt elem.
Követi a felhasználót több eszközön és marketing
csatornán keresztül.
Session Harmadik fél (Google)

Ki kezeli a személyes adataidat, és ki fér hozzá azokhoz?


8.1.Az adatkezelő


Az 1-7. pontban meghatározott adataid adatkezelője a Szolgáltató, azaz a Laracom OG., melynek elérhetőségei és cégadatai az alábbiak

Laracom OG. (székhelye: 1150, Wien,Märzstraße 21/8.; nyilvántartási száma: FN 605041 t.

8.2.Adatfeldolgozók


Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók
végzik adataid feldolgozását:

Ki a Szolgáltató adatvédelmi tisztviselője és mik az elérhetőségei?

Laracom OG
1150 Wien, Märzstraße 21/8.
kapcsolat kukac kuponkodok.hu

Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?


A személyes adataidat nem továbbítjuk a GDPR rendeletben nem részes, a GDPR értelmében vett harmadik országba, azokat csupán a 2.2. pontban
megnevezett adatfeldolgozóknak, az ott részletezettek szerint továbbítjuk.

Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?


Az érintettek adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen a GDPR vonatkozó rendelkezései (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20.,
21., 22., 77., 78., 79., 80. és 82. cikkei) tartalmazzák. Az alábbi összefoglalás tartalmazza a legfontosabb rendelkezéseket, illetve az Adatkezelő ennek
megfelelően nyújt tájékoztatást az érintettek részére az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.
Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR 15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének
beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem
összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem
26
okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és
élhet bírósági jogorvoslati jogával.

sütikezelés kép
Sütikezelés

Weboldalunk sütiket használ, hogy a legjobb élményt nyújtsuk neked.

Bővebben