A nyereményjátékban való részvételhez íratkozz fel az alábbi hírlevélre

Nyeremények

1 x 5.000 Ft brendon ajándékutalvány

1 x 5.000 Ft Babyguru Ajándékutalvány

1 x 10.000 Ft DM ajándékkártya

1 x 5.000 Ft ArtonMe ajándékkártya

Játékszabályzat

A játékban azok vesznek részt, akik a www.kuponkodok.hu weboldalon feliratkoznak Hírlevélre.

A feliratkozók között, minden héten kisorsolunk egy nyereményt.

A hírlevélre történő feliratkozás automatikus regisztrációt jelent a Játékban történő részvételre.

A szervező kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

A Résztvevő a Játékban való részvétellel minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen szabályzat minden rendelkezését.

A Játékos által a regisztráció keretében megadott adatok valódiságáért és megfelelőségéért a Játékost terheli minden felelősség, az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, de az a Játékban történő részvétel feltétele.

Kik vehetnek részt a játékban?

A játékban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.

Sorsolás menete


Nyeremények sorsolása: minden héten pénteken 16.00 órakkor.

Hetente minden pénteken sorsolunk. A sorsolásban részt vevő felhasználók listájából véletlen generátor segítségével választunk 1 nyertest. A nyertest a regisztrált email címén vagy hírlevélfeliratkozás során megadott email címén értesítjük és elkérjük a postázási címét. A nyeremény postázása hetente történik. A szállítás idejét nem tudjuk pontosan megmondani, az minden esetben a futár illetve a Magyar Posta kiszállításától függ. A nyeremény szállítási költsége a Szervezőt terheli, a nyertesnek NEM kell fizetni.
A nyereményt nem lehet pénzre váltani, tilos tovább értékesíteni. A nyereményt vissza lehet külden, de terméket nem áll módjában cserélni a Szervezőnek. A nyereményekre garanciát nem tudunk vállalni.
A Nyereményjátékban részt vevők beleegyeznek, hogy a nyereményjáték során megadott email címükre heti hírlevelet küldjön a Szervező, melyről bármikor leiratkozhat a levél alján található leiratkozás című linkre kattintva.

A nyerteseket e-mailben értesítjük, amelyben a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kapnak. A nyertes által megadott személyes adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, email-cím elírás stb.) a Szervező semmiféle felelősséget nem vállal.

Személyes adatok kezelése:

A nyertesek a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Laracom Media Kft. a nyertesek személyi adatait és személyes jellegű információit (név, állandó lakcím) díjmentesen nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára a jövőben is díjmentesen kezelje a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglalt célból, valamint marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljára. További harmadik személyeknek a Szervező ezen információkat nem adja tovább.

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott e-mail címre tájékoztató és kifejezetten reklámcélú tartalmak kerüljenek továbbításra az Szervező által meghatározott időközönként. A hírlevélről a Játékos bármikor leiratkozhat. További harmadik személyeknek a Laracom Media Kft. ezen információkat nem adja tovább. Laracom Media Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.

Kik nem vehetnek részt a játékban?

A játékban nem vehetnek részt a Kuponkodok.hu munkatársai, valamint a Ptk. 685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül. A játék szervezője az esetleges hibás, valótlan regisztrációkért felelősséget nem vállal. Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának.

A nyeremények nem becserélhetők és készpénzre nem válthatók.

A Laracom Media Kft. fenntartja magának a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerüléses vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására illetve kiegészítésére.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékban résztvevők részére elektronikus úton e-mailben elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítésből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

A Szervező a nyeremények hibáiért kizárja a felelősséget, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Játék vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Kuponkodok.hu weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következik be, ideértve azt az esetet is, ha a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.


Laracom Media Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye: 2120, Dunakeszi Faludi János utca 2 1/6; nyilvántartási száma: 13-09-224649, Adószáma: 32171196-1-13). továbbiakban: Szervező) játékot hirdet a Kuponkodok.hu hivatalos weboldalán a vásárlói számára Hírlevél nyereményjáték címmel.